המוצר התווסף לסל בהצלחה
כמות
הכל
יש 0 [/ 1] מוצרים בסל שלך. יש 1 מוצר בעגלה.
סה " כ מוצרים TTC
משלוח TTC כדי לקבוע
אריזה TTC 0.00 €
מיסים 0.00 €
הכל TTC
המשך בקניות סדר

Comment protéger ses plantes des insectes et maladies ?

img1.PNGphoto-1506440564874-f78b8b332447.jpg

A tout moment un grower peut être confronté à des problèmes d'insectes et de maladies causés par des champignons dans ses cultures.

Des insectes comme les thrips, la mouche blanche... Et des moisissures comme l’oïdium, le botrytis, le mildiou... sont les ennemis d'une culture saine en indoor et outdoor.

Quelles sont les causes d'apparition des maladies ou insectes ?
Comment protéger ou soigner ses plantes ?

Pour répondre à ces questions et surtout trouver des solutions avant de passer à la mauvaise solution (jeter ses plantes), voici quelques éléments de réponse :

INSECTES ET MALADIES
araignée rougemouches blanches
Araignées rougesMouches blanches
Premier symptôme : Petites tâches jaunâtres et blanchâtres.Premier symptôme : Tâches décolorées sur les feuilles.
Quelles solutions ?Quelles solutions ?
Contrôle de l'humidité.Contrôle de la T°.
► Plus d'infos pour lutter contre les araignées rouges► Plus d'infos pour lutter contre les mouches blanches
puceronspourriture
PuceronsPourriture grise
Premier symptôme : Taux de croissance réduit, feuilles marbrées, jaunissement et flétrissement.Premier symptôme : tissus foncés et ramollis, et duvet gris.
Quelles solutions ?Quelles solutions ?
Ne pas trop utiliser d’engrais azotés.Contrôle de la T°.
► Plus d'infos pour lutter contre les pucerons► Plus d'infos pour lutter contre la pourriture grise
mouches terreauxoidiumthrips
Mouches de terreauxOÏdium et mildiou
Thrips
Premier symptôme : Insectes volent autour des pousses et près de fenêtres.

Premier symptôme : Sur la face supérieure, poudre blanche.

Premier symptôme : Déformations produites au niveau des pousses et fleurs.
Quelles solutions ?Quelles solutions ?Quelles solutions ?
Contrôle de l'humidité.Contrôle de l'humidité.Bien nettoyer la zone de culture.
► Plus d'infos pour lutter contre les mouches de terreaux► Plus d'infos pour lutter contre le oÏdium► Plus d'infos pour lutter contre les thrips

_______________________________________________________________________________________________________________

De nombreux traitements et marques participent à la protection et à l'élimination des nuisibles et maladies :

insecte-eliminator.PNG5sachets.jpg

garlic punch

vg garden
OR BRUNTerre de DiatoméeBIOBIZZHYDROPASSIONCAPISCOL/NATRIANATURTRAPGarlic PunchVG GARDEN

Tous les produits dans le rayon Traitement insectes.


ההרשמה שלך התבצעה בהצלחה Your email is already registered
or this is not an email address
Accept

על מנת להציע לך שירותים ומבצעים בהתאם לתחומי העניין שלך, תרבות מקורה משתמשת בעוגיות. המשך גלישה באתר, אתה מסכים לשימוש שלהם. לקבלת מידע נוסף ועוגיות להגדיר, לחץ כאן .