המוצר התווסף לסל בהצלחה
כמות
יש 0 [/ 1] מוצרים בסל שלך. יש 1 מוצר בעגלה.
הכל
המשך בקניות

Une large gamme de produits Canna

Canna c’est quoi ?

Canna est une marque de fertilisants, une des plus connues sur le marché Européen.
Elle est considérée par beaucoup comme l’un des leaders mondiaux en terme de fertilisation dans la culture hydroponique. Les résultats obtenus avec les engrais Canna en culture hydroponique, sur des plantes à forte croissance, sont tout simplement époustouflants.

Canna s’est également lancé dans une gamme de produits organiques sous la marque Biocanna. Tous ses produits sont 100% organiques et spécialement conçus pour la culture sur sol

Différentes gammes selon l’utilisation :

Voyons ensemble les différentes gammes de produits disponibles sur Culture Indoor, et proposés par Canna, ainsi que leurs intérêts respectifs :

Gamme Canna Terra

Spécialement conçu pour la culture en terre à base de tourbe
Idéal pour les débutants car simple d’utilisation
Rendement élevé
Croissance et Floraison explosive

terra-vega.jpgterra-flores.jpgterra.jpg
Terra VegaTerra FloresTerra Professional

Gamme Canna Aqua

Spécialement conçu pour la culture hydroponique
Le pH n’a pas à être ajusté

aqua-vega.jpg
Aqua Vega A & B Aqua Flores A & B

Gamme Canna Coco

Spécialement conçu pour la culture sur substrat Coco
Stimule le développement racinaire
Idéal pour les débutants car simple d’utilisation

Coco A & BCoco ProfessionalCoco Slab

Gamme Canna Hydro

Spécialement conçu pour la culture hydroponique
Il existe deux versions : pour l’eau douce ou pour l’eau dure.
Toutes les substances sont assimilables

Hydro Vega A & BHydro Flores A & B

Gamme Biocanna

Spécialement conçu pour la culture sur sol
Produits 100% organique
Permet d’éviter le surdosage de nutriments

flores.jpgrhizo.jpg
Bio VegaBio FloresBoostRhizotonicBio Terra

Gamme d’additifs

A utiliser pour améliorer la santé et la récolte des plantes.

Canna BoostCannazymRhizotonic

Les autres produits

A utiliser pour améliorer ou corriger la solution nutritive.

canna-flush.jpgmono-canna.jpg
Canna StartCanna FlushCanna Mono

ההרשמה שלך התבצעה בהצלחה Your email is already registered
or this is not an email address
Accept

על מנת להציע לך שירותים ומבצעים בהתאם לתחומי העניין שלך, תרבות מקורה משתמשת בעוגיות. המשך גלישה באתר, אתה מסכים לשימוש שלהם. לקבלת מידע נוסף ועוגיות להגדיר, לחץ כאן .